ODZYSKIWANIE DANYCH Z DYSKÓW

DOSTARCZENIE NOŚNIKA

Pierwszym etapem odzyskania danych jest dostarczenie nośnika do naszej firmy. Klientom z podpisaną umową serwisową zapewniamy interwencję w siedzibie klienta.

EKSPERTYZA

Po dostarczeniu nośnika danych przytępimy do analizy uszkodzenia i jego ewentualnej przyczyny.
Wykonanie ekspertyzy pozwoli oszacować, w jakim stopniu możliwe będzie odzyskanie Państwa danych, oraz określenie kosztu i czasu ich odzyskania.
Klientom z umową serwisową, jeśli to możliwe, wykonujemy analizę w siedzibie klienta.

OSZACOWANIE KOSZTÓW

Po zakończeniu ekspertyzy kontaktujemy się z Państwem i przedstawiamy (słownie lub w formie pisemnej) wynik diagnostyki.
Następnie precyzyjnie określamy koszt odzyskania danych.
Po zatwierdzenia kosztu odzyskujemy dane.

ODZYSKANIE DANYCH

Przekazanie danych Klientowi - najczęściej na drugim nośniku klienta. W przypadku małej ilości danych nagrywamy je na płyty DVD/CD

ILE KOSZTUJE ODZYSKIWANIE DANYCH?

Ostateczny koszt odzyskania danych określany jest po wykonaniu analizy nośnika, jest on różny ze względu na specyfikę każdego przypadku. Koszt odzyskiwania w dużej mierze uzależniony jest od czasu odzyskiwania danych. Dane usunięte ze sprawnych nośników odzyskuje się o wiele szybciej, przez co koszt z reguły jest stosunkowo niski. Nie przekracza on, dla standardowych dysków komputerowych, 1000zł i średnio waha się w okolicach 200-1500 zł.

Dane z dysków uszkodzonych o wiele trudniej jest odzyskać. Jeśli dysk posiada uszkodzone sektory lub głowice, już sama analiza dysku trwa długo, często kilka dni. Sam proces odzyskiwania danych jest również utrudniony, jednak nie niemożliwy. Przykładowy koszt odzyskania danych z dysku 500GB z uszkodzonymi głowicami -wymiana głowic dysku i odczyt danych 800zł

Uwaga: Koszt dysków użytych (jako dawcy podzespołów) w usłudze odzyskiwania danych pokrywa klient i nie jest on wliczony w koszt odzyskania danych.

ODZYSKIWANIE ZDJĘĆ

Odzyskiwanie zdjęć z aparatów i kart pamięci traktujemy tak samo jak odzyskiwanie innych danych. Podlega więc ono tym samym regułom jak i wycenie na tych samych zasadach. Istnieje również możliwość odzyskania zdjęć z telefonu. Aby odzyskać zdjęcia z telefonu koniecznie jest dostarczenie przez klienta kabla do komunikacji z komputerem.

Najczęstszą przyczyną utraty zdjęć jest przypadkowe sformatowanie karty pamięci w aparcie lub telefonie, w takim przypadku wystarczy dostarczyć samą kartę pamięci.

Odzyskujemy zdjęcia z kart:
CF I (Compact Flash Card), CF II (Compact Flash Card), Extreme CF (Compact Flash Card), Extreme CF III (Compact Flash Card), Ultra II CF (Compact Flash Card) , HS CF, Xs-XS CF, CfF Elite Pro, CF Pro, CF Pro II, IBM MD, Hitachi MD, MagicStor, MS (Memory Stick), MS Pro(Memory Stick), MS Duo(Memory Stick), MS Pro Duo (Memory Stick), MS MG, MS MG Pro, MS MG Duo, MS MG Pro Duo, Extreme MS Pro, Extreme III Ms Pro, Ultra II Ms Pro, HS MS MG Pro, HS MS MG Pro Duo, HS MS Pro , HS MS Pro Duo, MS Rom , MS Select , SD , Mini SD, HS mini SD, Extreme SD, Extreme III SD, Ultra II SD , SD Ultra X, Ultra Speed SD, SD Pro, SD Elite Pro, HS SD, MMC, MMC 4.0, HS MMC, HS RS MMC, RS MMC, RS MMC4.0, DV-RS MMC, EXCELENT Digital, T-Flash