Firma informatyczna Blacksoft Toruń - Programy Pozycjonowanie stron

pozycjonowanie Toruń

System Informacji Geograficznej (GIS) to system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia i przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Podstawowa funkcja GIS to wspomaganie procesu decyzyjnego. Wykorzystywane jest to przede wszystkim w tworzeniu komputerowej ewidencji własności gruntów, monitorowaniu środowiska naturalnego, rejestracji poziomów emisji zanieczyszczeń i analizie innych zjawisk, a także w przetwarzaniu danych o infrastrukturze technicznej terenu np. sieci wodociągowych, gazowniczych, energetycznych, linii komunikacyjnych.

Funkcje programów GIS:

  • Tworzenie danych i rozbudowa istniejących baz danych
  • Gromadzenie danych
  • Analiza danych
  • Modyfikowanie danych
  • Przeglądanie danych
  • Tworzenie map
  • Transformacja (np. przekształcanie układu współrzędnych)
  • Integracja danych z różnych źródeł