Firma informatyczna Blacksoft Toruń - Programy Pozycjonowanie stron

pozycjonowanie Toruń

Oferujemy zintegrowane systemy B2B dedykowane do handlu hurtowego zintegrowane z systemem ERP klienta (np. CDN OPTIMA, ELSE.ERP).

Portal B2B łączy się z programem klienta i pobiera wszelkie informacje :

 - towary (stany magazynowe, opisy, zdjęcia, ceny i rabaty, jednostki miary, opakowania zbiorcze,kodykreskowe itd)

- kontrahentów (nazwy, nip, adresy, emaile, rabaty...)

- historie faktur , zamówień, wz, pz

- dane finansowe kontrahenta (klient może sprawdzić swoje saldo, przyznany kredyt, nie rozliczone dokuemnty itd)

- E-faktury - klient może zapisać faktury do pliku w formaice pozwalającym na import do swojego systemu

Klient, któremu aktywujemy dostęp dp portalu, po zalogowaniu widzi automatycznie ceny przeliczone po uwzględnieniu przyznanych mu w systemie rabatów i promocji. Przykładowe funkcjonalnosci:

 Drukowanie kodów kreskowych - zamówienie lub faktury można wydrukować a system na podstawie cyfrowych kodów kreskowych automatycznie wygeneruje obrazy kodów pozwalające na odczytanie ich czytnikiem.

Zamówienie złożone w platformie B2B jest automatycznie importowane do systemu ERP klienta jako zamówienie od klienta (opcjonalnie faktura, WZ, MM).