Wdrażanie integracja systemów ERP

ERP to systemy informatyczne służące wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych celem wykonywania na nich określonych operacji. ERP obejmuje system zintegrowanych modułów, ściśle współpracujących ze sobą, które można rozbudowywać wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i większymi potrzebami. Oprogramowanie tego typu nastawione jest na dostosowanie się do wybranej firmy, integrację z dowolną aplikacją oraz rozbudowę w przyszłości. Bardzo ważna jest metodyka wdrożeniowa, która decyduje o powodzeniu i skuteczności wdrożenia oprogramowania ERP.

Ostateczny koszt wdrożenia oprogramowania ERP uzależniony jest od wielu czynników:
 • Ilość użytkowników pracujących jednocześnie
 • Ilość oddziałów firmy
 • Wielkość przedsiębiorstwa (ilość klientów, dostawców)
 • Charakter przedsiębiorstwa, rozpiętość procesów biznesowych (obsługa logistyki, magazynu, produkcji, serwisu, zarządzanie projektami itd.)
 • Szacunkowa ilość faktur sprzedaży na miesiąc
Przykładowe korzyści jakie niesie za sobą wdrożenie systemów ERP w firmie handlowej lub produkcyjnej:
 • Zwiększenie przychodów firmy
 • Zwiększenie produktywności wszystkich pracowników
 • Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Częściowa automatyzacja procesów zachodzących w firmie
 • Wyraźniejszy podział zadań pracowników
 • Łatwiejsza kontrola kosztów
 • Łatwa kontrola wyników osiąganych przez zatrudnionych pracowników
 • Zmniejszone koszty sprzedaży
 • Większa szybkość raportowania i analizowania danych
 • Efektywniejsze zarządzanie logistyką
 • Lepsza współpraca z dostawcami i klientami, szybsza reakcja na ich potrzeby
 • Redukcja stanów magazynowych i lepsza rotacja zapasów
 • Redukcja błędów logistycznych i nieefektywnych działań