Nowoczesne usługi informatyczne
25 lipca, 2018
Automatyzacja procesów w biurze rachunkowym poprzez Pulpit Klienta enova365
Automatyzacja procesów w biurze rachunkowym z enova365
24 października, 2022

Automatyzacja procesów w firmie z enova365

Automatyzacja procesów w firmie z enova365 - dzięki automatyzacji zaoszczędzisz

Automatyzacja procesów w firmie z enova365 – dzięki niej zaoszczędzisz!

Jednym z kluczowych elementów, który warunkuje jakość pracy i utrzymuje wysoki standard usług każdej firmy jest efektywność pracy. Wiele firm zwłaszcza w obliczu spowolnienia gospodarczego szuka rozwiązań, które zwiększą efektywność pracy bez konieczności przeznaczania na to dodatkowych środków pieniężnych. W takiej sytuacji warto zadbać o automatyzację procesów z enova365, która znacznie wpłynie na efektywność firmy i pozwoli na tym zaoszczędzić.

Automatyzacja procesów ma za zadanie ograniczyć wkład pracy fizycznej lub umysłowej człowieka w obrębie wybranych zadań, poprzez przemyślaną konfigurację systemu. enova365 skutecznie wspiera firmy w wielu odrębnych działach przedsiębiorstwa. Stosowanie nowoczesnych programów informatycznych aktywnie wpływa na realizację celów biznesowych i zwiększania obrotów, a dzięki ograniczeniu wkładu pracy człowieka i przyspieszaniu części procesów, także zmniejsza koszty prowadzenia firmy. Wobec tego trzy główne zalety automatyzacji procesów w firmie z enova365 to oszczędność czasu pracowników, usuwanie ryzyka powstawania błędów z czynników ludzkich oraz widoczna redukcja kosztów.

Obszary, w których automatyzacja procesów z enova365 odniesie największy sukces

System enova365 posiada moduł Workflow, który został zaprojektowany, aby wprowadzać automatyzację znaczących procesów w firmie. Wśród obszarów, gdzie automatyzacja będzie najbardziej skuteczna i odniesie największy sukces znajdują się m.in.:

  • Usprawnienie realizacji zadań, które opierają się na wymianie informacji lub dokumentów pomiędzy pracownikami,
  • Automatyzacja pracy w działach wewnętrznych firmy oraz we współpracy pomiędzy firmami na bazie odpowiednich procedur
  • Terminowość zadań za pomocą systemu informacyjnego, który wskazuje priorytety oraz deadline.
  • Niwelacja przestojów lub błędów pojawiających się przez zbyt długi czas reakcji pracowników na wybrane działania w procesie.
  • Obecność osób decyzyjnych w poszczególnych procesach, gdzie konieczna jest akceptacja kolejnych etapów projektów w celu zakończenia pracy sukcesem.
  • Wdrożenia nowych pracowników dla rozwoju firmy, poprzez odpowiednią konfigurację programu, dzięki której pracownik nie musi zapoznawać się z procedurami firmy, aby przystąpić do pracy.

Automatyzacja pracy w różnych obszarach firmy

Automatyzację pracy z enova365 poprzez moduł Workflow można wykorzystać w wielu obszarach firmy. Dla przykładu automatyzację można wprowadzić w dziale finansów i księgowości, gdzie zautomatyzowanie procesu przekazywania dokumentów i informacji wpływa na przyspieszenie działań księgowych oraz na podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Z kolei w obszarze HR przyspieszane są procesy rekrutacyjne czy bieżące zadania kadrowych takie jak zarządzanie zwolnieniami lekarskimi czy przygotowywanie niezbędnych zaświadczeń dla pracowników. Moduł Workflow wprowadza automatyzację również w relacjach z klientem, dzięki temu, że usprawnia komunikację aktualizację informacji.

Automatyzacja procesu wystawiania faktur oraz procesu tworzenia dokumentacji magazynowej sprzyja rozwojowi i oszczędności w działach sprzedaży oraz magazynu. Co więcej wdrożenie automatyzacji procesów w firmie w dziale produkcji znacznie usprawnia jego wydajność przy mniejszym zaangażowaniu pracy człowieka.

Automatyzacja procesów w dziale handlowym – usprawnia procesy przygotowywania ofert oraz zawierania umów poprzez sprawny system generowania takich dokumentów.

Automatyzacja procesów w dziale kadr i płac – usprawnia procesy zawierania umów z pracownikami oraz ze zleceniobiorcami, szczególnie dedykowane dla agencji pracy.

Osoby prowadzące firmę, które chciałby bliżej zapoznać się z naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu!