Wzrasta liczba użytkowników Internetu, a co za tym idzie popularność usług IT

Rozwój Internetu. Szansa na rozwój firm