Projektowanie baz danych

Dobrze zaprojektowana baza danych jest nieocenionym źródłem wiedzy na temat kontrahentów i potencjalnych klientów. Powinna charakteryzować się przede wszystkim przemyślanym układem tabel, spójnością, integralności i niepodzielnością danych. Projektujemy bazy danych na zamówienie. Nasze bazy danych są wykonane dokładnie według indywidualnych wymagań i potrzeb Klienta, bez względu na branżę. Cena bazy danych uzależniona jest rodzaju, stopnia skomplikowania i wielkości rekordów.

Administracja bazami danych i serwerami

Zajmujemy się także administracją bazami danych:

  • zabezpieczenie baz danych przed nieuprawnionym dostępem,
  • eksport i import baz danych do ustalonego formatu, backup i odtwarzanie baz danych na przykład w sytuacji awarii lub powiększania ilości serwerów,
  • migracja baz danych, przenosimy dane pomiędzy różnymi strukturami i bazami danych, (przenosimy bazy pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi),
  • korekta i naprawa uszkodzonych, niekompletnych lub niespójnych baz danych, układanie nowej struktury,
  • automatyzacja procesów związanych z funkcjonowaniem baz danych (cykliczne kopie zapasowe, sprawdzanie spójności danych),
  • wykorzystujemy narzędzie Crystal Report do prezentacji wyników zapytań do baz danych w postaci graficznej, tworząc raporty bazujące na tej technologii.

Optymalizacja i poprawianie wydajności baz danych

Wraz z rozwojem firmy, zwiększa się ilość przetwarzanych danych, a sam system rozbudowywany jest o nowe funkcjonalności i moduły. Może to doprowadzić do stopniowego spadku wydajności całego środowiska. Optymalizacja polega na ograniczeniu do minimum czasu potrzebnego na przetwarzanie zapytań SQL, przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu zasobów sprzętowych. Proces optymalizacji powinien być zaplanowany tak, żeby nie powodować lub ograniczyć ilość przestojów w pracy systemu.

Optymalizacja baz danych obejmuje cztery etapy:

  • audyt wydajnościowy – każde środowisko bazodanowe jest inne, dlatego wprowadza się audyt całego systemu celem znalezienia tzw. wąskich gardeł systemu,
  • harmonogram optymalizacji – odpowiednio skonstruowany harmonogram ogranicza ryzyko związane z utratą wydajności całego systemu oraz redukuje liczbę przestojów,
  • optymalizacja pracy bazy danych – bazując na wcześniejszym harmonogramie przeprowadzane są prace właściwe, wykonywanie zaplanowanych modyfikacji,
  • testy końcowe – po wdrożeniu zaplanowanych modyfikacji wykonywane są testy, które pozwolą ocenić czy zamierzone cele zostały osiągnięte.