enova365 moduł Handel

Moduł Handel enova365 to kompleksowe rozwiązanie, które nie tylko ułatwia wystawianie dokumentów, ale także zapewnia automatyzację procesów, indywidualne dostosowanie obrotu magazynowego oraz integrację z istotnymi elementami systemu, takimi jak Ewidencja Środków Pieniężnych, Faktury, Ewidencja Dokumentów i rejestr VAT.

Moduł ten umożliwia przedsiębiorstwom pełną kontrolę nad procesami związanymi z dokumentami sprzedażowymi, zakupowymi i magazynowymi. Kluczowe funkcje obejmują tworzenie kart towarowych i usługowych, definiowanie cen i cenników, a także przechowywanie istotnych informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Moduł ten doskonale współpracuje z Ewidencją Środków Pieniężnych, dodając nowe możliwości rozliczeń z kontrahentami oraz integruje się z Ewidencją Dokumentów i rejestrem VAT, co sprawia, że firma ma pełny wgląd w kluczowe aspekty swojej działalności.

Korzyści z wdrożenia modułu Handel

Moduł Handel enova365 umożliwia przedsiębiorstwom pełną kontrolę nad procesami związanymi z dokumentami sprzedażowymi, zakupowymi i magazynowymi. Kluczowe funkcje obejmują tworzenie kart towarowych i usługowych, definiowanie cen i cenników, a także przechowywanie istotnych informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Moduł ten doskonale współpracuje z Ewidencją Środków Pieniężnych, dodając nowe możliwości rozliczeń z kontrahentami oraz integruje się z Ewidencją Dokumentów i rejestrem VAT, co sprawia, że firma ma pełny wgląd w kluczowe aspekty swojej działalności.

Kartoteki Kontrahentów
Moduł Handel enova365 umożliwia przechowywanie szczegółowych informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Karty kontrahenta zawierają nie tylko podstawowe dane teleadresowe, ale również warunki handlowe, listę rachunków bankowych oraz listę osób kontaktowych.

Karty Towarów i Usług
Dzięki modułowi Handel enova365 użytkownicy mogą zarządzać kartami towarów i usług, zawierającymi nie tylko podstawowe dane, ale także listę kodów kreskowych, jednostek miar, zamienników oraz linki do opisów.

Magazyny
Moduł Handel pozwala na obsługę jednego lub wielu magazynów, z możliwością definiowania filtrów listy towarów dla każdego z nich. Użytkownik może również wybrać metodę obrotu zapasami, co umożliwia bardziej precyzyjne zarządzanie stanem magazynowym.

Cenniki
Dzięki modułowi Handel enova365 możliwe jest definiowanie różnych rodzajów cen sprzedaży oraz ustalanie metody ich wyliczania. Pozwala to na elastyczne dostosowanie cen do potrzeb i preferencji kontrahentów.

Dokumenty
Moduł Handel enova365 umożliwia wystawianie różnego rodzaju dokumentów, w tym faktur, paragonów, faktur korygujących, proform oraz faktur zaliczkowych. Co istotne, wszystkie te dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach, co pozwala na elastyczne dostosowanie do potrzeb klientów w różnych krajach i regionach.

Użytkownik modułu Handel enova365 ma możliwość generowania różnych dokumentów magazynowych, w tym dokumentów rozchodu (WZ, RW), przychodu (PZ, PW) oraz przesunięcia międzymagazynowego (MM). Definiując magazyn, użytkownik może wybrać preferowaną metodę obrotu, taką jak wyceny zapasów FIFO, LIFO lub inne, na przykład wg daty ważności. To umożliwia precyzyjne zarządzanie stanem magazynowym i przepływem towarów w firmie.

System umożliwia również definiowanie własnych, unikalnych dla danej firmy dokumentów handlowych oraz magazynowych. Co więcej, dokumenty te mogą być wystawiane według standardowych, zdefiniowanych w systemie sekwencji. Standardowo dostępne jest generowanie zamówień z ofert, faktur z zamówień, oraz dokumentów magazynowych z handlowych bez potrzeby przepisywania danych. Dodatkowo, zamówienia od odbiorcy mogą być ściśle powiązane z zamówieniami do dostawcy, zapewniając płynność procesów biznesowych.

Umowy i Faktury Cykliczne
Moduł Handel enova365 umożliwia rejestrowanie umów na stałą dostawę lub wykonanie usługi z okresowym fakturowaniem, co znacznie ułatwia zarządzanie powtarzającymi się transakcjami biznesowymi.

Deklaracja Intrastat i Jednolity Plik Kontrolny
Na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można generować deklarację Intrastat, co pozwala na sprawną obsługę transakcji międzynarodowych. Dodatkowo, moduł Handel enova365 zapewnia pełną obsługę przygotowania i wysyłki plików JPK do bramki Ministerstwa Finansów, wraz z możliwością sprawdzenia pliku przed jego wysłaniem. Oprócz wymienionych standardowych funkcjonalności, moduł Handel enova365 oferuje szereg dodatkowych możliwości, takich jak wystawianie dokumentów kaucji, zestaw zdefiniowanych raportów sprzedaży oraz możliwość generowania własnych zestawień za pośrednictwem wbudowanych mechanizmów filtrowania czy tworzenia własnych widoków list z możliwością wyeksportowania danych do arkusza MS Excel.

Wszechstronny moduł

Handel enova365 umożliwia kompleksową obsługę procesów handlowych i magazynowych. Dzięki elastycznym funkcjonalnościom, możliwościom dostosowania do indywidualnych potrzeb oraz integracji z różnymi urządzeniami zewnętrznymi, enova365 staje się niezbędnym narzędziem dla każdego przedsiębiorstwa dążącego do efektywnego zarządzania swoją działalnością handlową.

Uwaga: Moduł Handel zawiera Faktury oraz Magazyn, nie może być używany jednocześnie z modułem enova365 Faktury w jednej instalacji.