Moduł CRM enova365 pełni kluczową rolę w tworzeniu, zarządzaniu i utrzymywaniu relacji z klientami. Jego wszechstronność umożliwia wykorzystanie go w różnych rodzajach przedsiębiorstw, niezależnie od ich skali, profilu działalności czy branży. Rozwiązanie to umożliwia skuteczne budowanie bazy kontaktów oraz długotrwałych interakcji z kontrahentami, zapewniając jednocześnie łatwy dostęp do istotnych informacji. Wszystkie historie kontaktów gromadzone są w jednym centralnym miejscu, co znacząco ułatwia pracę.

Czym jest CRM?

CRM (Customer Relationship Management) jest oprogramowaniem do zarządzania relacjami z klientami, które skupia w sobie zestaw narzędzi mających na celu usprawnienie kontaktu z klientami w ramach Twojej firmy. Dzięki niemu doskonali się komunikację pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstwa a odbiorcami jego produktów czy usług. System CRM dostarcza niezbędnych narzędzi umożliwiających budowanie trwałych i pozytywnych relacji z klientami. Oprócz tego zapewnia kontrolę nad procesami sprzedażowymi oraz analizę kluczowych danych, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu efektywności działań. CRM to nie tylko narzędzie do komunikacji z klientami, ale także integralny element wielu innych kluczowych etapów w procesie biznesowym. W jego zakres wchodzi monitorowanie istotnych wydarzeń oraz planowanie zadań. Każdy z tych aspektów może być przypisany do konkretnych projektów czy kampanii, co znacząco przyczynia się do lepszej organizacji działań.

Do podstawowych możliwości modułu CRM enova365 należą:

1. Zarządzanie danymi kontaktowymi:
Oprogramowanie CRM enova365 umożliwia tworzenie kompleksowej bazy danych klientów, którą można łatwo eksportować. Dzięki zaawansowanym filtrom możesz wybierać istotne informacje, co pozwala generować spersonalizowane listy klientów do wykorzystania w kampaniach marketingowych. Dane mogą być segregowane według aktywności klientów, projektów czy kampanii. Importowanie danych z arkusza Excel ułatwia dodawanie większej liczby klientów.

2. Integracja z pocztą e-mail:
System CRM enova365 jest zintegrowany z programem pocztowym Outlook, co umożliwia importowanie wiadomości e-mail oraz kontaktów bezpośrednio do systemu. Możesz przypisywać kontrahentów do adresów e-mail, dzięki czemu każda wiadomość może być automatycznie przypisana do określonej kampanii czy projektu.

3. Lejek sprzedażowy: Moduł CRM pozwala na efektywne zarządzanie lejkiem sprzedażowym. Dzięki analizie zachowań klientów w lejku, możesz identyfikować potencjalnie lukratywne możliwości. Możesz dowiedzieć się, które "leady" mają największe szanse na przekształcenie się w zyskowne transakcje. Analiza pozwala monitorować źródła pozyskiwania klientów, skuteczność kampanii i potencjał konwersji.

4. Zarządzanie Zasobami:
Oprogramowanie CRM enova365 oferuje listę wspomagającą zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, takimi jak wyposażenie, maszyny i narzędzia. Moduł umożliwia dodawanie rezerwacji na poszczególnych zasobach, co jest szczególnie przydatne w kontekście planowania i wykorzystania zasobów. Zintegrowanie tego z Kalendarzem pozwala na śledzenie dostępności i rezerwacji w jednym miejscu.

5. Załączniki:
System CRM enova365 dostarcza możliwość przechowywania i archiwizowania różnych dokumentów związanych z kontrahentami. Możesz przechowywać takie dokumenty jak umowy, oferty, zamówienia, oświadczenia itp. Narzędzie pozwala na załączanie plików w różnych formatach, takich jak .pdf, .doc, .xml, .jpg, .png. To ułatwia organizację dokumentacji i umożliwia szybki dostęp do istotnych informacji bez konieczności przeszukiwania innych źródeł.
Wdrożenie modułu CRM przynosi firmie wiele pozytywnych rezultatów. Przede wszystkim umożliwia przedsiębiorstwom zoptymalizowanie swoich procesów, eliminując niepotrzebne lub podwójne działania. Skuteczniejsza komunikacja z klientami oraz lepsze wykorzystanie zasobów prowadzą do zmniejszenia kosztów operacyjnych. CRM usprawnia pracę poprzez skoncentrowanie się na kluczowych obszarach. Automatyzacja rutynowych zadań i lepsze zarządzanie informacjami o klientach umożliwiają pracownikom bardziej produktywną pracę. W skrócie, moduł CRM przyczynia się do poprawy efektywności i organizacji firmy, co skutkuje oszczędnościami oraz lepszą jakością obsługi klientów. Integracja z różnymi narzędziami ułatwia planowanie i koordynację działań, podczas gdy synchronizacja z pocztą Outlook usprawnia komunikację wewnętrzną i z klientami.