Automatyzacja procesów biznesowych - boty internetowe

Boty internetowe w biznesie

Boty internetowe dają przedsiębiorcom, nie tylko z branży IT, niesamowite możliwości działania. Jest to tani i skuteczny pracownik. Na razie ich możliwości są ograniczone, a same boty nie są inteligentne. Pozwalają jednak wyeliminować z zakresu obowiązków pracownika pewne czynności. Każdy pracodawca wie, jak duże są koszty utrzymania pracownika. W związku z tym irytująca może być świadomość, że pracownik traci czas na wykonywanie czynności banalnych, ale czasochłonnych, jak na przykład: wypełnianie formularzy, przeglądanie określonych stron w celu pozyskania informacji. I tu pojawia się pole dla robotów internetowych. Potrafią one przeszukiwać zawartość Internetu w poszukiwaniu konkretnych informacji i wprowadzaniu ich do baz danych. Potrafią pobierać lub publikować treści w Internecie, zgodnie z naszymi założeniami. Automatyzacja w internecie pozwala firmom osiągać wymierne wyniki finansowe. Jesteśmy pewni, że automatyzacja biznesu internetowego daje przedsiębiorcy możliwości elastycznego i szybkiego działania, bez narażania się na zbędne koszty.

Tworzenie botów internetowych

Oferujemy tworzenie oprogramowania wykonującego określone zadania w Internecie. To od Ciebie zależy: co, jak i kiedy boty będą robić. Najczęściej są to zadania mające na celu wspomóc pracownika lub całkowicie go wyręczyć w wykonywaniu określonych czynności.

Możliwości tego typu oprogramowania najlepiej zobrazują przykłady:

1. Wypełnianie formularzy i wysyłanie raportów
Firma z branży FMCG zajmująca się dystrybucją chemii i kosmetyków musi raportować jednemu z producentów stany magazynowe i odsprzedaż. Raportowanie odbywa się cyklicznie, raz w tygodniu, przy użyciu formularza na stronie producenta. Dotychczas pracownik musiał co tydzień generować raport, zapisywać go do formatu xls, logować się na stronę, wgrywać plik i wypełniać formularz. Zajmowało to, wydawać by się mogło mało, bo zaledwie 6-10 minut. Dzięki zastosowaniu naszego rozwiązania proces ten został w pełni zautomatyzowany. Nasz robot automatycznie generuje raport z bazy danych dystrybutora, loguje się automatycznie na stronę producenta, wypełnia formularz i ładuje plik. Pracownik może w tym czasie zając się innymi zadaniami.

2. Badanie konkurencji
Program indeksuje zawartość wskazanych stron www (konkurencji). Jeśli dokonana zostanie zmiana strony, program powiadomi wskazaną osobę o dokonanych zmianach np poprzez e-mail. Dzięki temu zaoszczędzimy czas na przeglądaniu całej strony i jesteśmy informowani o konkretnych zmianach.

3. Tworzenie i aktualizacja baz danych
Program przeszukuje ogólnodostępne bazy danych, na przykład stronę z bazą noclegów czy rozkład jazdy komunikacji itd. Dane są przetwarzane do wymaganego przez nas formatu i przechowywane w naszej bazie. W ten sposób możemy aktualizować lub monitorować dostępność oraz ceny w sklepach internetowych naszych partnerów handlowych i na tej podstawie aktualizować własny cennik.

Powyżej wymienione funkcje to jedynie namiastka tego, jakie są możliwości tego typu oprogramowania. Kreatywność w Internecie nie zna granic dlatego, boty internetowe dla firm to doskonałe narzędzie.