RESELLER.NET - PROGRAM SPRZEDAŻY MOBILNEJ DLA PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

Preseller.net to program sprzedaży mobilnej przeznaczony dla przedstawicieli handlowych. Pozwala na wykonywanie wizyt u klientów, składanie zamówień wystawianie KP i raportów kasowych, planowanie tras, kontrolę licznika kilometrów w pojeździe, wykonywanie raportów sprzedażny wykonania planu i wiele innych. Oprogramowanie działa z najpopularniejszymi programami do prowadzenia firmy, na przykład z systemem CDN OPTIMA, Subiekt GT, Enova, PC Market i nie tylko. Istnieje możliwość szybkiego zintegrowania z dowolnym system sprzedaży klienta lub sklepem internetowym. Do programu dołączona jest aplikacja pozwalająca na zarządzanie i raportowanie wyników pracy presellerów.

Dlaczego to się opłaca

Podstawowe korzyści wynikające ze wdrożenia oprogramowania Preseller dla przedstawicieli handlowych w Twojej firmie to:
 • Mniejsze koszty sprzedaży – które zawdzięczamy zmniejszeniu czasu potrzebnego na złożenia zamówienia u klienta i na przykład windykację płatności. Przedstawiciel handlowy ma czas, aby odwiedzić większą ilość klientów lub wykonać inne czynności u klienta. Import zamówień do systemu sprzedaży w formie elektronicznej eliminuje koszt pracownika związany z ręcznym wprowadzeniem zamówienia do systemu sprzedaży. Eliminujemy także koszty papieru ponoszone na drukowanie cenników, informacji o płatnościach klientów itd.
 • Poprawienie logistyki i zmniejszenie czasu realizacji zamówień – wysyłanie dokumentów przez przedstawicieli handlowych odbywa się na bieżąco tuż po wizycie u klienta lub w jej trakcie. Magazyn ma zatem większe możliwości planowania kompletacji towaru i przygotowywania go do transportu, a kierowcy mogą wcześniej załadować towar, a przez to wcześniej wyruszyć. Niektóre firmy mogły dzięki temu zlikwidować nocną lub popołudniową zmianę magazynierów, ponieważ zamówienia spływały w ciągu dnia, a nie na jego koniec i magazyn wyrabiał się z przygotowaniem towaru. Zarządzanie terminami dostaw do klienta z poziomu programu do sprzedaży pozwala także na planowanie tras kierowców i zmniejszenie kosztów transportu.
 • Program mobilny pozwala na poprawę jakości i częstotliwości odwiedzin u klienta – przedstawiciel oraz jego przełożony mają kontrolę nad ilością i częstotliwością wizyt u klientów. Można dzięki temu wychwycić klientów nieaktywnych i rzadko odwiedzanych. Przedstawiciele handlowi mają przede wszystkim pełną informację o kliencie, o jego warunkach handlowych, upustach, rozrachunkach, danych teleadresowych oraz pozostałych istotnych informacjach związanych z klientem i wprowadzonych do systemu ERP w Twojej firmie.
 • Kompleksowa obsługa i większe kompetencje przedstawicieli handlowych – zyskują oni pełną informację o kontrahencie oraz o oferowanych usługach i produktach. Korzystając z programu mobilnej sprzedaży, przedstawiciel jest w stanie zaprezentować pełną i aktualną ofertę, dostosowaną do unikalnych potrzeb swojego klienta. Przedstawiciele handlowi otrzymują narzędzie, które zapewnia im fundamentalną wiedzę o klientach i ofercie, której do tej pory nie mieli.

PROGRAM PRESELLER W WERSJI NA ANDROIDA

Podstawowe funkcjonalności naszej aplikacji mobilnej działającej na tabletach i telefonach z systemem Android to:

Dane pobierane z systemu Klienta:

 • kartoteki towarów,
 • grupy towarów,
 • grupy oraz kategorie towarów i usług,
 • stany magazynowe towarów,
 • kartoteki kontrahentów,
 • grupy kontrahentów,
 • rozrachunki kontrahentów,
 • dane słownikowe i konfiguracyjne.

Dane importowane do systemu Klienta:

 • dokumenty sprzedaży lub zamówienia,
 • dokumenty rozliczeniowe KP, KW,
 • dziennik pracy, stany licznika, informacje z wypełnianych formularzy i ankiet.

Podstawowe funkcje programu sprzedaży mobilnej Preseller w wersji na system Android:

 • zamówienia,
 • windykacja płatności i raporty kasowe, ankietowanie i wypełnianie formularzy,
 • planowanie tras i wizyt,
 • raporty.

INETGRACJA

Podstawową zaletą systemu Preseller jest jego integracja z innymi systemami informatycznymi. To, w jakim stopniu program mobilny jest zintegrowany z systemem informatycznym, przekłada się na ilość informacji, jaką ma przedstawiciel handlowy na urządzeniu mobilnym. Program Preseller jest już zintegrowany z najpopularniejszymi programami handlowymi sprzedawanymi w Polsce.
Gotowość do integracji z nowymi systemami także ma znaczenie. Wielu przedsiębiorców korzysta z rozwiązań dedykowanych, a autorzy tych systemów nie koniecznie chcą lub mogą tworzyć rozwiązania mobilne. Tu właśnie otwierają się nowe możliwości, ponieważ możemy zintegrować nasze rozwiązanie z systemem w Twojej firmie.