Automatyzacja procesów w firmie z enova365 - dzięki automatyzacji zaoszczędzisz
Automatyzacja procesów w firmie z enova365
18 października, 2022
Nowy moduł enova365 Nieruchomości - Jak wdrożyć program enova365 autoryzowany partner toruń
Nieruchomości – nowy moduł systemu enova365
24 listopada, 2022

Automatyzacja procesów w biurze rachunkowym z enova365

Automatyzacja procesów w biurze rachunkowym poprzez Pulpit Klienta enova365

Automatyzacja procesów w biurze rachunkowym z enova365

Automatyzacja procesów z enova365 sprawdza się również w działalności biura rachunkowego. Chociaż to od wiedzy i doświadczenia kadry księgowej zależy jakość usług, tak system ERP enova365 znacząco wspiera funkcjonowanie biura, dzięki szerokiej ofercie modułów, poprzez automatyzację powtarzalnych czynności oraz usprawnienie komunikacji i wymiany informacji z klientem.

Automatyzacja procesów w biurze rachunkowym obejmuje takie zadania, które wiążą się z wielogodzinną pracą opartą o szereg powtarzalnych czynności dla poszczególnych klientów biura. Wiele z nich, np. rozliczenia, tworzenie i wymiana dokumentów czy kontakt z klientami można w znaczącym stopniu usprawnić poprzez wdrożenie funkcjonalności, które ograniczą konieczność wkładu pracy księgowej. Ponadto stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych dedykowanych dla biur rachunkowych pozwala sprawnie obsługiwać wielu klientów, co również wpływa na rozwój biura.

Oprócz tego właściciele biur rachunkowych mają stały wgląd w pracę swoich pracowników, a za pomocą funkcjonalnych narzędzi bez trudu utworzą konieczne raporty i zestawienia. Korzystanie z funkcjonalności dedykowanych dla biura, których celem będzie usprawnienie i automatyzacja pracy przyniosą również korzyści dla samych klientów. Dla przykładu klient może sam wystawiać faktury, które od razu będą widoczne w systemie, a także zyskuje stały dostęp do informacji podatkowych czy księgowych.

Co więcej automatyzacja procesów sprawdzi się także w mniejszych biurach rachunkowych, dzięki możliwościom dopasowania systemu enova365 do indywidualnych potrzeb.

Funkcje dedykowane biurom rachunkowym w celu automatyzacji procesów

W programie enova365 znajduje się wiele funkcji, które usprawnią pracę biura rachunkowego poprzez sprawne zarządzanie, automatyzację procesów, a nawet samoobsługę klientów. Dzięki nim możliwe jest hurtowe generowanie i podpisywanie dokumentów np. pliki JPK czy e-deklaracje, generowanie kont i schematów w wielu bazach danych, kopiowanie danych księgowych, czy prosta administracja poszczególnych baz. Co więcej nowoczesne programy informatyczne pozwalają księgowym na automatyzację w obszarze wprowadzania danych, generowanie wniosków, deklaracji czy naliczania wynagrodzeń. Usprawnienie procesu księgowania danych czy importu faktur pozyskanych od klienta to tylko kilka przykładów korzyści, jakie płyną z wdrożenia nowoczesnego systemu księgowego.

Oprócz tego klienci biura rachunkowego mają możliwość samoobsługi programu, jeżeli zostanie wdrożony Pulpit Klienta Biura Rachunkowego. Dzięki niemu klient będzie mógł samodzielnie przekazywać dokumenty oraz generować faktury, które bezpośrednio pojawią się i będą przechowywane w bazie klienta. Ponadto korzystając z modułu klienci zyskują stały dostęp do rejestrów i ewidencji, a także zestawień, które będą przygotowywane przez biuro rachunkowe.

Moduł Praca na wielu bazach

Dzięki niemu księgowa ma możliwość zarządzania wieloma bazami klientów na raz. Moduł zapewnia wiele funkcjonalności m.in. księgowa ma możliwość stosowania wybranych schematów księgowych we wszystkich bazach, zakładania nowe konta dla operatorów i nadawania wybrane uprawnienia na poziomie wielu baz, zbiorczego zarządzania wydrukami, a także może zakładać nowe okresy obrachunkowe i plany kont.

Automatyzacja umów

Poprzez program enova365 księgowa ma możliwość wprowadzania umów, które później mogą być rozliczane automatycznie, poprzez tworzenie faktur cyklicznych do umów na wykonywane usługi. Automatyzacja tego procesu znacznie oszczędza czas księgowej, który można wykorzystać do innych zadań.

Pulpit Klienta Biura rachunkowego

Pulpit został specjalnie stworzony dla klientów, aby zyskali stały wgląd do najważniejszych danych o swojej firmie i mogli nimi zarządzać. Poprzez Pulpit Klienta Biura Rachunkowego klienci samodzielnie tworzą faktury oraz przekazują dokumenty księgowe, które bezpośrednio trafiają do bazy, odczytują informacje o należnościach, mają wgląd w zestawienia i wiele innych. Biuro zyskuje m.in. funkcjonalny i szybki obieg dokumentów i ich automatyczną archiwizację.

Autorskie dodatki do programu enova365

Specjalnie dla klientów tworzymy autorskie dodatki do programu enova365, których zadaniem jest usprawnienie i automatyzacja procesu rozliczania i fakturowania klientów biura rachunkowego. Dzięki takim dodatkom enova365 m.in. samodzielnie nalicza należności zgodnie z zawartymi umowami. 

Zalety wprowadzenia automatyzacji procesów w biurze rachunkowym z enova365

  • precyzyjne rozliczanie zgodne z ustalonymi warunkami pomiędzy klientem a biurem rachunkowym,
  • automatyczne naliczanie opłat za dodatkowe dokumenty zgodnie z umową,
  • automatyczne naliczanie opłat za rozliczenia pracowników oraz zleceniobiorców
  • automatyczne powiadamianie należnych podatkach poprzez e-mail, wiadomości sms lub/i Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
  • Raportowanie i kontrola nad stanem prac w bieżącym okresie rozliczeniowym